Dự án
Dự án


 

1 : Cung cấp cọc cho công ty Taisei 

2 :Cung cấp cọc cho công ty  Hoà Phát

3 :Cung cấp tấm sàn bóng BUILDER

4 :Cung cấp cống hộp thoát nước cho Cầu Thanh Trì