Hệ thống sx ống cống Rung ép | Hệ thống sx ống cống Rung ép | Bê tông Thinh Liệt
Sản phẩm

Công ty sử dụng các thiết bị hiện đại nhập ngoại cơ bản gồm các loại sau:

 

 

1. Trạm trộn bê tông tự động IMI.
2. Máy hàn lồng cốt thép MBK.
3. Dàn rung ép HAWKEYE....