Thiết bị sản xuất vữa khô xây dựng | Thiết bị sản xuất vữa khô xây dựng | Bê tông Thinh Liệt
Sản phẩm

1- Máy sấy cát.

2- Kho chứa cát.

3- Silo chứa cát, xi măng

4- Máy nghiền bi

5- Hệ thống trộn tự động.

6- Hệ thống định lượng và đóng bao tự động.