Thiết bị sx cọc ống bê tông ly tâm-ULT | Thiết bị sx cọc ống bê tông ly tâm-ULT | Bê tông Thinh Liệt
Sản phẩm

Hệ thống thiết bị sản xuất cọc ống bê tông ly tâm-ứng lực trước bao gồm các máy cơ bản sau:

- Trạm trộn bê tông tự động IMI.

- Máy tán đầu cốt thép dự ứng lực.

- Dàn quay ly tâm cọc ống.

- Máy hàn lồng cốt thép TEASUNG.....