Các nhà máy đang được đầu tư | Các nhà máy đang được đầu tư | Bê tông Thinh Liệt
Sản phẩm

1: Công ty tiến hành đầu tư  nhà máy bê tông dự ứng lực xã Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh và đã đưa vào hoạt đồng từ tháng 1/ 2010 .

2: Đầu tư nhà máy  gạch bê tông nhẹ tại cơ sở 2 Lĩnh Nam có công suất 30.000 m3/năm.