News - Sản xuất thành công cống hộp cỡ lớn bằng phương pháp rung lõi
Tin tức

- Công ty hiện đã sản xuất thành công cống hộp với các kích cỡ lớn như 2500 x 2500, 3000 x 3000 bằng phương pháp rung lõi trên dây

truyền đồng bộ hiện đại.

- Các sản phẩm công hộp sản xuất tại công ty có chất lượng và kích thước ( từ 1000 x 1000 đến 3000 x 3000 dài 1200mm) phù hợp tiêu

chuẩnTCXDVN 392:2007.

- Công ty sản xuất cống hộp hiện nay với công suất là 100m/ngày.