News - Công ty đang cung cấp vữa khô xây dựng cho công trình Nhà Quốc hội
Tin tức

Nhà Quốc hội có 2 tầng hầm, 5 tầng nổi, khoảng 36.540m2 sàn và 26.700m2 sàn tầng hầm. Tổng mức đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng gồm hạng mục Nhà Quốc hội, nơi đỗ xe ngầm, đường hầm từ Nhà Quốc hội sang lô E, cải tạo đường Bắc Sơn, đường Độc Lập, đường Hoàng Văn Thụ... Đơn vị tư vấn thiết kế là Liên danh tư vấn thiết kế GMP International - Cộng hoà Liên bang Đức.