Giới thiệu
Giới thiệu

Trong quá trình phát triển chở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bê tông công ty đã đạt rất nhiều thành tích như: Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức Quacert và Qms...