Giới thiệu
Giới thiệu


1 : Công ty thành viên

- Công Ty Cổ phần Đầu Tư Bê Tông Thịnh Liệt - Bắc Ninh, với tỷ lệ góp vốn 60%, Ngành nghề chính là sản xuất bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng.

2 : Đối tác liên doanh

- Công ty Cổ phần Phan Vũ